Tas gimtasis grumstas

Pasidalink su draugais Facebook'e!

Įsisukę Europos vėjai drumsčia ne tik mūsų kasdienybę, bet ir galvas. Jeigu Atgimimo metais Sąjūdžio vadukai bandė nubraukti prie rusų gimusias menines ir dvasines vertybes („gyvename ant kultūros griuvėsių“, – kaip nesyk girdėjome), tai dabar jauniesiems pasidarė baisiai smagu mėšlinais žodelyčiais apmėtyti net didžiuosius mūsų literatūros klasikus, mat, neatitinką jie nūdienos „pasaulinių standartų“.

Ginčytis, įrodinėti? O gal ir pati Lietuva toli nuo tų standartų? Gal ir mes dar tik keliamės iš purvo? O gal grimztame i ji? Tad kas belieka? Bėgti ten, kur „viskas auksu žiba“? Tikrai. Lietuviškos žemės grumste mano krašto kruvina istorija, Žemaitės raštų žodyje mano tėvų dvasia. Šitas žinojimas – jokių vėjų neišraunamos šaknys.

Užsiminus apie M. Gorkį ne vienas ištars: a, Gorkij! Socialistinio realizmo pradininkas, bolševikas. Mane jis pagavo kaip didis žmogaus pasaulio atvėrimo, žodžio meistras ypač savo jaunystės metų kūryboje. Kas jį man priminė dabar, prieš keletą metų? Lankydamasis Utenos rajone užvažiavau į Daugailius.

Nutariau pirmiausia užsukti į bažnyčią. Jos prieangyje pastebėjau stambiom raidėm išrašytus žodžius: „Išblėso visos ugnys šių dienų žmogaus menkoje sieloje, ir jos tamsoje ne tik Dievui nėra vietos, bet ir stabui pasidarė ankšta.“ Apačioje – Maksimas Gorkis. Ir pats sau tyliai ištariau: ačiū, klebone, kad savo parapijiečiams prakalbinot M. Gorkį.

Puikiai pamenu – vaikystės mokykloje niekas mums neskaitė paskaitėlių apie Lietuvos istoriją, patriotizmą. Šias „pamokas“ neprikišamai gaudavome iš mokyklinių vadovėlių. Ant skaitinių knygos, pamenu, buvo išspausdintas moto: „Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda savosios gerai nemokėti.“

Žodžiai Jono Jablonskio. O kas tasai Jablonskis? – paklausi mokytoją. Paaiškina. Arba sąsiuvinių viršelius puošė J. Basanavičiaus, M. Valančiaus, V. Kudirkos, kunigaikščių – Vytauto, Kęstučio, Gedimino portretai. O dabar kokie viršeliai? Tuo labiau, kad sąsiuviniai dažniausiai gaminti užsieniuose. Gal vien tik užsieniuose?


Pasidalink su draugais Facebook'e!

Facebook komentarai