Panos ir blogas kvapas..

Pasidalink su draugais Facebook'e!

Manau, į šį emigracijos klausimą būsiu atsakęs savo kalbelėje konferencijoje Alytuje „Kad Lietuva neišsivaikščiotų.“ Vis dėlto pridursiu: po konferencijos, didelėje kultū­ ros namų salėje, į kurią buvo pasistengta vyresniųjų klasių moksleivius sušaukti, nes buvo atvykę ir pora dėstytojų iš Riomerio universiteto, kurie turėjo jaunimėlį paagituoti studijoms po savo stogu, taigi, pasibaigus kalboms, į sceną išėjo moksleiviai muzikantai ir dainininkai.

Ilgame koncerte buvo sudainuota daug dainų ir visos tik anglų kalba. Kad bent viena lietuviškai. Štai ir agitacija – studijuoti ir likti Lietuvoje. O ką girdime jaunųjų talentų konkursuose? Vos ne 100 proc. dainuojama angliškai, tarsi bijotų burną pražioti lietuviškai. Ir šitaip metai iš metų. Net maestro L. Noreika neiškentęs prabilo, kad jis, gastroliuodamas įvairiose pasaulio šalyse, bent dvi dainas sudainuoja lietuvių kalba.

Vadinasi, jaunimas nuo mažens orientuojamas tapti pasaulio piliečiais, pasaulio žvaigždėmis. Viename savo knygos straipsnių pripažįstate, jog ir šiandien dar neretai pavartote prieškarinius žurnalus „Kregždutė“, „Šaltinėlis“. Jie, pasak Jūsų, sušildo, atveria naujas prisimipasakojimai apie meno žmones, istorines krašto vietoves?.. “ da joje apie mūsų tautos istoriją, kultūros kūrėjus?

Kur patrauklūs nimų erdves „ Viešpatie, kur nuėjo šiandieninė spauda vaikams? Ką jie ran­ . O gal dėl to ir auga šiandieniniai vaikai tokie abejingi menui, nes juos pavergia popsinės laidos, nublizginti žurnalai apie nieką?.. Klausime ir atsakymas.

Ir pridursiu — dalies mokytojų, meno, saviveiklos vadovų, ypač jaunų žmonių, „europinio mąstymo“ įtaka. Atmeskim, visa kas lietuviška, nes tai provincialu, liaudies dainas palikime bobutėms, o tuo labiau – tautinius šokius; atviri keliai į pasaulį ir ženkime, nustebinkime, o svarbiausia – kokie honorarai ten išmokami!

P S. Prieš porą ar trejetą metų viename dienraštyje aptikau pirmakursės studentės R. Vilutytės mintis, kad išsyk išsirašiau ant lapelio: ,,Jau dabar pradedu mąstyti, jog neverta viešinti Lietuvos vardo, neverta ugdyti patriotizmo, neverta kovoti prieš vėją. “Mergužėlė, prisipažįsta, svajoja pasitraukti kuo toliau iš gimtojo krašto. Ir priduria, kadji ne viena šiandien taip galvoja, nes „jau nebetiki, kad kas nors, kada nors pasikeis.“


Pasidalink su draugais Facebook'e!

Facebook komentarai